3x3je8

Jako předseda vám všem, kteří jste se jakkoliv podíleli na přípravě či při samotném pořádání 5days MTBO na Sklárně,

3x DĚKUJI!!!

Byla to radost jak to klapalo :-)
Z desítek oslavných e-mailů, které jsem obdržel vyjímám tento:
„Hášo, vyřiď i ostatním, že jste naprosto skvělí!!! Vaše závody nikdy nezklamou, vy jste zárukou povedených pěti dnů. Máte jako vždy 1****.“

Užijte hezké prázdniny!