Varovná informace od pokladníka

Dostal jsem od našeho hlavního pokladníka důrazné upozornění a také seznam dlužníků příspěvků na tento rok.
Víte dobře, že jste si zvolili hodného předsedu..
Kdo ještě nemá zaplaceno, zde jsou instrukce:
dospělí platí 400
děti do 18 let 200
platba se provádí na oddílový účet 281012533/0300
do textu pro příjemce uveďte jméno

Tedy zveřejnění seznamu dlužníků provedu zde na webu přesně 27.4. o půlnoci…
VĚŘÍM, ŽE JE TO VŠEM JASNÝ !!!