Členské příspěvky na rok 2014

Upozorňuji všechny KOSáky, že je potřeba uhradit příspěvky na rok 2014.
Již od roku 10 let platí následující výše příspěvků:
- dospělí 400 Kč
- děti do 18 let a důchodci 200 Kč
- těhotné a členi v síni slávy 0 Kč.

Peníze je možno posílat na klubový účet: 281012533/0300
(do zprávy pro příjemce uveďte jméno) nebo osobně předat HADovi.

Termín pro úhradu je do 31.1.2014
V případě neuhrazení příspěvků si hradíte účast na závodech sami.

Financministr Had