Milí Kosácí,

pohodovou a typicky orienťáckou Valnou hromadu jsme si užili, bylo to netradiční a velmi příjemné, díky všem co jste přišli!

Vámi zvolený VV nelenil a na své schůzi provedl řádné zhodnocení uplynulé sezóny a odsouhlasil pravidla pro proplácení akcí na rok 2021, zde je zápis:

1. Finance
Schváleno hospodaření oddílu 2020, deficit -115TKč

2. Příspěvky
do roč. 2015 , děti do 6 let 100,-Kč
od roč. 2014 do 2001 žáci a dorost 1000,-Kč
od 2000 a pracující 500,-Kč
důchodci (za pomoc na závodech) 0 Kč

3. Proplácení na závodech
Startovné Tuzemské všechny všem (v řádném termínu), kromě prázdninových vícedenních
Ubytování Pouze na mistrovství dorost a dospělí do výše 300,-Kč /noc/ osoba
Cestovné Pouze mistrovství dorost a dospělí příspěvek 1,-Kč/ 1km/1osobu.

4. Proplácení cestovného na oblastní soustředění: proplácí se za plné auto.

5. Příspěvky klubu na soustředění
Oblastní, SCM spoluúčast účastníků 30-50% dle získaných dotací (což ještě nevíme)
Oddílové příspěvek oddílu cca 30% dětem a dorostu
Tréninky:
Úterý tělocvična 7-10let, 11 – 14 let Vodr
Úterý mapové Vodr + určení stavitelé
Středeční běžecké dorost Vodr
Čtvrteční atletické pro děti Iva R. + Honza Krs

7. Organizace závodů
LOB 20.-21.2.2021 Abertamy
NOB 17.-18.4.2021 Krkavec
MTBO 2.-6.7.(-9.7.) Vrchbělá
Oblž SCM na podzim Radyně

8. Soustředění
Velikonce Drhleny 2.-5.4.2021 Iva Š.

9. Individuální odměnění nejlepších sportovců
Lukáš, Radim, Honza, Kačka, Toník, Ondra, Kovák

Další porada 21.1.2021 u Vodrů v Kyšicích v 18 hodin