Honza byl za svoje loňské výsledky po zásluze oceněn mezi mladými sportovci na Plzeňské radnici a následně i na radnici Plzeň 3.
Velká gratulace a díky za skvělou reprezentaci klubu!

https://www.sportovecplzne.cz/forejtek-je-sportovcem-plzne-2019-mezi-dorostenci-starsimu-zactvu-kraluje-eva-matejovicova/

umo
Zde krátký Honzův medailónek.