3x HRADIŠTSKOU STRÁNÍ

Přihláškový systém na náš tradiční podzimní kros 3x HRADIŠŤSKOU STRÁNÍ spuštěn, veškeré informace včetně výsledků z předchozích ročníků jsou na http://kosslaviaplzen.cz/kros-3xhs. Tak neváhejte, přihašujte se a šiřte to dál.

sazba3xhs