Hry VII. letní olympiády dětí a mládeže 2015 (pokyny ke stažení: doc, pdf)

14. – 19.6.2015 Plzeň

Orientační běh

 

TECHNICKÉ PROVEDENÍ
Klub orientačních sportů Slavia VŠ Plzeň

DATUM A DRUH ZÁVODU

 1. června 2015 – závod na krátké trati
 2. června 2015 – závod smíšených štafet
 3. června 2015 – závod ve sprintu

UBYTOVÁNÍ

 1. Autokemp Bolevák Lake  – 49.7771903N, 13.3914756E
 2. Internáty SPŠ Dopravní  – Karlovarská , 49.7696242N, 13.3622075E

VZDÁLENOSTI

15.6.2015-KRÁTKÁ TRAŤ 17.6.2015 – ŠTAFETY 18.6.2015 – SPRINT
Ubyt. Bolevák – centrum 3,1 km 7,5 km 7,2 km
Ubyt. Karlovarská – centrum 2,0 km 6,0 km 5,6 km
parkoviště – centrum 100m Do 500m 0
Centrum – start 2500m 0m 3000m
Centrum – cíl 0m 0m 0m

Vzdálenosti z míst ubytování do center závodů jsou uvedeny trasou hromadné dopravy. Vlastní spojení bude vysvětleno ke každému závodu zvlášť.

 

KATEGORIE

Starší žáci HS, starší žákyně DS (r. nar. 2000 – 2001)

Mladší žáci HM, mladší žákyně DM (r. nar. 2002 a mladší)

RAŽENÍ
Elektronické Sport Ident, v případě poruchy ražte do políček v mapě

VÝSLEDKY
Konečné výsledky budou vystaveny na stránkách závodu http://kosslaviaplzen.cz/2015-lodm/ a na oficiálních stránkách ODM2015 http://odm.olympic.cz/2015/sport/15-orientacni-beh

VYHLÁŠENÍ
Diplomové vyhlášení: vždy co nejdříve po ukončení závodu. Vyhlašuje se 1. – 6. místo

Medailové vyhlášení: večer na vyhlašovacím ceremoniálu pro 1. – 3. místo

PROTESTY
Oficiální protest písemně s vkladem 200,- do rukou hlavního rozhodčího závodu

PORADY

14.6. 2015 – 17,00 Techmania Science Center, místnost Táborovna 2

16.6.2015 – Internáty SPŠ Dopravní  – Karlovarská , cca v 16:00

17.6.2015 – Areál Slavie VŠ, po závodě štafet

ORGANIZÁTOŘI

Ředitel Hlavní rozhodčí Stavitel tratí
Krátká trať: Ondra Vodrážka Aleš Richtr Vendula Doležalová
štafety: Ondra Vodrážka Aleš Richtr Ondřej Hašek
sprint: Ondra Vodrážka Aleš Richtr Jan Hasman

  JURY

Bude oznámena na první poradě při zahájení v Techmánii Science Center v neděli 14.6.2015

MYTÍ, WC
bude  označeno v centrech závodů

PRVNÍ POMOC
Zdravotníci  v centrech závodů

PŘEDPIS
Závodí se dle platných pravidel ČSOS

 

ZÁVOD NA KRÁTKÉ TRATI

DATUM

15.6.2015

CENTRUM

Plzeň –  Košutka, konečná autobusových linek č. 27,30,33,40, objekt DDM Talent, 49.7784722N, 13.3554161E

PREZENTACE
Neděle 14.6. – 17,00 porada Techmania Science Center

Pondělí 15.6.2015: 8:30 – 9:30 hod v centru závodu

PROSTOR ZÁVODU

Les vymezený obcemi Plzeň – Chotíkov – Ledce – silnice Plzeň – Ledce (http://csos.tmapserver.cz/mapa/krkavce-2015)

DOPRAVA

Bolevák Lake: Autobus č. 30: nástup zastávka Malý Bolevec, směr Košutka (sever), výstup konečná zastávka Sídliště Košutka, interval 15 minut, 17 minut jízdy

Internáty Karlovarská: Autobus č. 33 směr Košutka (sever), nástup zastávka U Družby,  výstup konečná zastávka Sídliště Košutka. interval 15 minut, 9  minut jízdy

PARKOVÁNÍ
parkování na parkovišti v ulici Toužimská. Doporučujeme využít městskou hromadnou dopravu

 

TERÉN
Zvlněný až kopcovitý, dobře průběžný, z malé části pozůstatky po těžbě a bombardování, lomy, prohlubně, erozní rýhy. Velké množství cest. Předchozí mapa Krkavec 2010

 

 

PARAMETRY TRATÍ

Kategorie Délka Počet kontrol Převýšení
Starší žáci 3,5km 19 150m
Starší žákyně 3,3km 15 140m
Mladší žáci 3,3km 16 130m
Mladší žákyně 2,9km 13 115m

 

START 00

00 – 10:00
intervalový start, startovní interval 2 min, doba průchodu startovním prostorem 3 minuty

MAPA
Krkavče 1:10 000, E = 5m, mapový klíč ISOM 2000, stav květen 2015, vel. A4, Mapy budou vodovzdorně upraveny, autoři mapy Aleš Hejna, Josef Hejna, Martin Hejna, digitální tisk Žaket

STARTOVNÍ ČÍSLA
Závod se běží se startovními čísly. Výdej čísel na poradě 14.6.

Starší žáci 101 – 114

Starší žákyně 201 – 214

Mladší žáci 301 – 314

Mladší žákyně 401 – 414

LIMIT
70 min

POPISY
pouze na mapách

Zvláštní mapové značky:
zelený křížek – vývrat
zelené kolečko – výrazný strom
černý křížek – jiný umělý objekt

 

ZÁVOD SMÍŠENÝCH ŠTAFET

DATUM

17.6.2015

CENTRUM

Plzeň– Bory, sportovní areál Slavie VŠ, ovál na Inline brusle, 49.7227208N, 13.3682478E
PREZENTACE

Na předzávodní poradě v úterý 16.6.2015 a v den závodu 17.6. 2015 8:30 – 9:30 hod v centru závodu
PROSTOR ZÁVODU
Borský park, areál Slavie VŠ, prostor vymezen ulicemi Klatovská třída, U Borského parku, Heyrovského a železniční tratí Plzeň – Klatovy (http://csos.tmapserver.cz/mapa/borsky-park-2015)

Cesta na shromaždiště pouze ulicí U Borského parku a oficiálním vstupem do tenisového areálu Slavie VŠ. Bude označeno.
Příchod na shromaždiště je možný pouze do 9:45, jakýkoliv vstup do Borského parku nebo do tenisového areálu mimo vymezené shromaždiště před koncem závodů bude trestáno diskvalifikací.

DOPRAVA

Z ubytování Karlovarská: tramvajová linka č. 4 směr Bory(jih), nástup zastávka U Družby, výstup konečná zastávka Bory, interval 5 minut, 20 minut jízdy

Z ubytování Bolevák Lake: autobusová linka č. 30 směr Borská pole (jih), nástup zastávka Malý Bolevec, výstup zastávka Bory, interval 15 minut, 36 minut jízdy

PARKOVÁNÍ
Na parkovišti v ulici U Borského parku. Doporučujeme využít městskou hromadnou dopravu

TERÉN
Rovinatý parkový, velmi rychlý, předchozí mapa Borský park, stav 2004

PARAMETRY TRATÍ

Kategorie Délka Počet kontrol Převýšení
D,M starší 2,1 – 2,3 13 – 18 30 – 40m
D, M mladší 1,7 – 1,9 11 – 16 20 – 30m

START
start hromadný pro obě kategorie

kategorie DHM 00 – 10:00

kategorie DHS 00 – 11:00

SYSTÉM ŠTAFET

Dvoučlenné smíšené štafety o čtyřech úsecích. Každý člen štafety běží 2 úseky. Pořadí štafety je dané  takto: holka – kluk – holka – kluk

Každý člen štafety běží oba dva úseky s jedním startovním číslem a jedním čipem, který si po doběhnutí každého úseku řádně vyčte (po každé jen jednou!!)

MAPA
Borský park 1:5 000, E = 2 m, mapový klíč ISSOM 2007, stav květen 2015, A4, mapy budou vodovzdorně upraveny. Autoři Aleš Hejna, František Kolovský, digitální tisk ŽAKET

STARTOVNÍ ČÍSLA
Závod štafet se běží se startovními čísly. Výdej čísel na poradě 16.6. nebo v centru na Prezentaci

DHM (mladší): 1 – 14

DHS (starší): 101 – 114

LIMIT
120 min na štafetu

POPISY
Pouze na mapě

ZVLÁŠTNÍ MAPOVÉ ZNAČKY
zelený křížek – vývrat
černý křížek – jiný umělý objekt

ZAKÁZANÉ PROSTORY

Viz mapový klíč ISSOM 2007. Zejména upozorňujeme na mapové značky:

 • 528.1 “Oblast se zakázaným vstupem” (žlutozelená) – i malé plochy v areálu minigolfu (= golfové dráhy)
 • 521.1 “Nepřekonatelná zeď” – zákaz platí obousměrně (tedy i ze zdi dolů)
 • 524 “Nepřekonatelný plot nebo ohrada”
 • 526.1 „Budova“ – zákaz platí i skrz budovu
 • 709 “Nepřístupná oblast” (fialové šrafy)

Respektování zakázaných prostorů bude pořadateli hlídáno a porušení trestáno diskvalifikací

ZVLÁŠTNÍ PIKTOGRAMY
kolečko – herní prvek dětského hřiště, prolézačka
křížek – povrchová část vrtu

UPOZORNĚNÍ

Závod probíhá v poměrně frekventovaném městském parku a nemůžeme zamezit vstupu veřejnosti. Dbejte proto zvýšené opatrnosti

ZÁVOD VE SPRINTU

DATUM

18.6.2015

CENTRUM

Plzeň – Skvrňany – atletický stadion města Plzně, Vejprnická ulice, 49.7439406N, 13.3375739E

PREZENTACE:

Na předzávodní poradě 17.6. 2015 a v den závodu v 10:00– 11:00 hod v centru závodu
PROSTOR ZÁVODU
Sídliště Skrvňany, prostor vymezený atletickým stadionem a ulicemi Vejprnická, Terezie Brzkové a železniční tratí Plzeň – Cheb (http://csos.tmapserver.cz/mapa/skvrnany-2015)

 

DOPRAVA

Z ubytování Karlovarská: tramvajová linka č. 4 směr Bory(jih), výstup  zastávka Sady Pětatřicátníků, chůze (2min) na zastávku Hlavní pošta, odtud tramvajovou linkou č. 2 směr Skvrňany, na zastávce Malesická přestup na autobus 2A (výluka) a výstup o jednu zastávku dále (Slovanské údolí), celková doba jízdy včetně přestupů cca 35 min

Z ubytování Bolevák Lake: autobusová linka č. 30 směr Košutka, přestup zastávka Severka na tramvajovou linku č. 4 směr Bory(jih), výstup  zastávka Sady Pětatřicátníků, chůze (2min) na zastávku Hlavní pošta, odtud tramvajovou linkou č. 2 směr Skvrňany, přestup na zastávce Malesická na autobus 2A (výluka) a výstup o jednu zastávku dále (Slovanské údolí), celková doba jízdy včetně přestupů cca 50 min

PARKOVÁNÍ
Na parkovišti u atletického stadionu

TERÉN
městský terén, sídliště, atletický stadion, bez předchozí mapy

START
start intervalový, startovní interval 1 min, doba průchodu startovním prostorem 3 minuty

00 – 12:20
vzhledem k programu atletiky je start posunut na 12:20

KARANTÉNA

Při závodě bude použita karanténa. Všichni závodníci se musí dostavit do karantény nejpozdějí do 12:00. Závodníci jsou povinni použít autobus PMDP ČÍSLO 2A (výluka místo tramvajové linky č. 2) Nástup na zastávce Slovanské údolí, výstup o 2 zastávky dále na zastávce Karla Steinera, odtud dále pěšky 900m do areálu 33.ZŠ – šatny fotbalového hřiště. Cesta od autobusové zastávky bude značena oranžovými fáborky a pořadateli.

V karanténě bude k dispozici pitná voda a WC. Odvoz oblečení z karantény na shromaždiště bude zajištěn po ukončení startu. Věci k odvozu ukládejte do připraveného pytle.

Vzdálenost z karantény na start 1 000 m, značeno modrobílými fáborky.

MAPA
Skvrňany 1: 5 000, E = 2m, mapový klíč ISSOM 2007,stav červen 2015, A4, Mapy budou vodovzdorně upraveny, autor Aleš Hejna

STARTOVNÍ ČÍSLA
Závod štafet se běží se startovními čísly. Výdej čísel na poradě 14.6. nebo v centru na Prezentaci

Starší žáci 101 – 114

Starší žákyně 201 – 214

Mladší žáci 301 – 314

Mladší žákyně 401 – 414

LIMIT
40 min

POPISY
pouze na mapách

ZVLÁŠTNÍ MAPOVÉ ZNAČKY
modrý křížek – fontána
černý křížek – jiný umělý objekt

ZAKÁZANÉ PROSTORY

Viz mapový klíč ISSOM 2007. Zejména upozorňujeme na mapové značky:

 • 528.1 “Oblast se zakázaným vstupem” (žlutozelená) – i malé plochy v sídlišti
 • 521.1 “Nepřekonatelná zeď” – zákaz platí obousměrně (tedy i ze zdi dolů)
 • 524 “Nepřekonatelný plot nebo ohrada”
 • 709 “Nepřístupná oblast” (fialové šrafy)

Ulice se silnějším provozem jsou vyznačeny značkou 709 „Nepřístupná oblast“. Jejich překonání je možné pouze na vyznačených místech – v mapě značka č. 708 “Bod přechodu” – nebo po lávce – v mapě značka č. 512.1 “Most”.
Běh po chodnících podél těchto ulic je možný.

Respektování zakázaných prostorů bude pořadateli hlídáno a porušení trestáno diskvalifikací

 PARAMETRY TRATÍ

Kategorie Délka Počet kontrol Převýšení
Starší žáci 2,4km 16 20m
Starší žákyně 2,3km 16 20m
Mladší žáci 2,3km 16 20m
Mladší žákyně 2,0km 13 15m

 

UPOZORNĚNÍ

Závod probíhá v obydlené městské části. Dbejte zvýšenou opatrnost při pohybu na chodnících a na komunikacích.

Centrum a cíl je na atletickém stadionu, na kterém budou probíhat atletické disciplíny. Všichni závodníci a trenéři jsou srdečně zváni na tribunu podpořit své krajské kolegy. Stejně tak i atleti mohou povzbuzovat orientační běžce na doběhu. Vyhlášení vítězů bude společné.